Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep-Feniks.pl

 

Dane sklepu:

Sklep-Feniks.pl Mateusz Mierzejewski

Ul. 23 Lutego 7/2,

61-741 Poznań (POLSKA)

NIP: 9562340616

REGON: 381748743

 

  1. Definicje

   Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

   1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
   2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
   4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Sklep-Feniks.pl;
   5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.sklep-feniks.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
   6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
   7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Mateuszem Mierzejewskim a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
   8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
   9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
   10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
  2. Postanowienia ogólne
   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep-feniks.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   2. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.sklep-feniks.pl, prowadzony jest przez Mateusza Mierzejewskiego.
   3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
    1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
    2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
    3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
    4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
   4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
    1. Przeglądarka Google Chrome w wersji 71 lub nowszej z włączoną obsługą Java,
    2. minimalna rozdzielczość ekranu 1368 x 768 pikseli.
   5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Mateusz Mierzejewski zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
   6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep-feniks.pl oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.
  3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
   1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
   2. Klient zobowiązany jest do:
    1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
    2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
    3. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
   3. Umieszczony na kartach produktowych czas wysyłki określa czas potrzebny na przygotowanie paczki do wysyłki, w przypadku gdy towar jest aktualnie dostępny na magazynie.
  4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
   1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
   2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep-feniks.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
   3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
   4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk ,,Zamawiam i płacę" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
   5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
    1. przedmiotu zamówienia,
    2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
    3. wybranej metody płatności,
    4. wybranego sposobu dostawy,
    5. czasu dostawy
   6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku ,,Zamawiam i płacę".
   7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Mateuszem Mierzejewskim Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
   8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzająca zamówienie, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
   9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
   10. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
   11. Dostępność towaru na stronie oznacza, że w momencie ostatniej aktualizacji sklep posiadał przynajmniej jedną sztukę danego towaru na stanie. Aktualizacje bazy towarów i stanów magazynowych odbywają się co miesiąc, w związku z czym podana dostępność może się różnić z rzeczywistą dostępnością produktów.
   12. Chwilowy brak towaru na magazynie może wiązać się z wydłużonym czasem wysyłki towaru.
   13. Czas na wysłanie towaru znajdującego się na magazynie przez Sklep-Feniks.pl wynosi 1-3 dni roboczych od momentu zaksięgowania przedpłaty, który może się wydłużyć w przypadku potrzeby ściągnięcia towaru od producenta, bądź dostawcy.
   14. W przypadku złożenia zamówienia w formie ,,płatność przy odbiorze" czas na wysłanie zamówienia wynosi 1-3 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia przez klienta.
   15. W sytuacji w której firma Sklep-Feniks.pl nie jest w stanie zrealizować zamówienia Sklep-Feniks.pl zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.
   16. Rezerwacja zamówionych produktów na magazynie następuje dopiero po zaksięgowaniu przedpłaty od Klienta.
   17. O kolejności rezerwacji danego/danych produktów decyduje kolejność wejścia przedpłat.
   18. Zakup z płatnością przy odbiorze nie skutkuje rezerwacją towaru.
   19. Sklep-Feniks.pl odpowiada jedynie za sprzedaż towaru i nie jest odpowiedzialny za udzielanie porad dotyczących podłączenia, montażu bądź konfiguracji sprzedawanych produktów. W razie wątpliwości odnośnie wyżej wymienionych czynności klient powinien skorzystać z pomocy instalatora będącego specjalistą w danej branży.
  5. Dostawa
   1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
   2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, bądź innym rodzajem przesyłki: DPD, DHL, UPS, GLS, Poczta Polska, Paczkomaty. Koszty dostawy wynoszą od 20,00 zł do 40,00 zł w przypadku wysyłki kurierskiej. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
   3. Termin realizacji dostawy towaru/towarów znajdującego/znajdujących się na magazynie wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania wpłaty od Klienta, który może się wydłużyć w przypadku potrzeby ściągnięcia sprzętu od producenta, bądź dostawcy.
  6. Ceny i metody płatności
   1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
   2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:
    1. przelewem na numer konta bankowego 71 1140 2004 0000 3502 7819 8041,
    2. płatnością za pośrednictwem PayU,
    3. kartą płatniczą Visa i MasterCard,
    4. za pobraniem.
    5. Przelewy24
  7. Operator kart płatniczych
   Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  8. Przekazywanie danych do współpracujących firm i serwisów
   1. Pomiędzy Ceneo.pl a Sklep-Feniks.pl istnieje Umowa Powierzania Przetwarzania Danych Osobowych, w których wykorzystywana jest dana osobowa: mail kupującego. Z pozostałych danych wykorzystywane jest IDzamówienia, data transakcji itp.
    Celem umowy jest badanie satysfakcji klientów poprzez wysyłania na adres e-mail ankiety z prośbą o ocenę transakcji.  Kupujący może w każdej chwili nie wyrazić zgody poprzez pisemne lub telefoniczne powiadomienie sklepu. "
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel